சிறுகதை : முதுமைக்கும் உண்டுமுகம்!

கமலி என்றைக்கு புது நம்பர் வாங்கினாளோ அன்றிலிருந்து இந்த அழைப்பு தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ‘யாருய்யா நீ? வைய்யா போனை!’ எனச் சத்தம் போட்டு அழைப்பை நிராகரிக்க மனமில்லை.
சிறுகதை : முதுமைக்கும் உண்டுமுகம்!
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com