முகங்கள்: ‘‘ஆயிரம் கோடி டர்ன் ஓவர் எங்கள் இலக்கு!’’

ஃபவுண்ட்ரி தொழிலில் கலக்கும் பாரதி
முகங்கள்: ‘‘ஆயிரம் கோடி 
டர்ன் ஓவர் எங்கள் இலக்கு!’’
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com