``மாதம் ஆயிரம் கொடுப்பதால் மக்களுக்கு என்ன பயன்?''

-வரிந்துகட்டும் வானதி
``மாதம் ஆயிரம் கொடுப்பதால் மக்களுக்கு என்ன பயன்?''
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com