``கணவன் மனைவியா வாழ்ந்தோம்…கர்ப்பத்தை கலைக்கச் சொல்றாங்க!''

ஐ.டி. பெண்ணிடம் விளையாடிய ஐ.பி.எல் வீரர்
``கணவன் மனைவியா வாழ்ந்தோம்…கர்ப்பத்தை கலைக்கச் சொல்றாங்க!''
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com