உளவுக்கு 1000 கண்கள் : 7

ரஷ்யாவுடன் பனிப்போர் நடந்துகொண்டிருந்த காலகட்டம் அது. ஹங்கேரியின் கார்டினலான ஜோசப் என்பவர், 15 ஆண்டுகள் நமது அமெரிக்கத் தூதரகத்தில் தங்கி இருந்தார். நாம் அவருக்குப் பாதுகாப்பு கொடுத்தோம்.
உளவுக்கு 1000 கண்கள் : 7
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com