``ஒன்றரை கோடிக்கு சீட்டு... சேவைக்கு வைக்கப்படும் வேட்டு!''

ஓயாத நீட் மரணங்கள்...ஒதுங்கிய ராஜ்பவன்
``ஒன்றரை கோடிக்கு சீட்டு...
சேவைக்கு வைக்கப்படும் வேட்டு!''
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com