பதவிச் சண்டையில் திருமண்டலம் - பந்தாடப்படும் ஆசிரியர்கள்

அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் இனிமேல் புதிதாய் ஆசிரியர்கள் நியமிக்கக் கூடாது என்று நீதிமன்ற உத்தரவும் இருக்கிறது. இப்படியிருக்க, இங்கே புதிதாக ஆசிரியர்கள் பணியமர்த்தும் வேலை நடக்கிறது.
பதவிச் சண்டையில் திருமண்டலம் - பந்தாடப்படும் ஆசிரியர்கள்
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com