அடுத்தடுத்த தப்பால் அம்பேல் ஆகும் ஆவின்பால்

பால் டெஸ்ட் என்ற பெயரில் 1 லிட்டருக்கு 100 மில்லி பிடித்தம் செய்வது, தரமில்லை, ஃபேட், எஸ்.என்.எஃப் வரவில்லை என்று குறைசொல்லி லிட்டருக்கு 28 முதல் 32 ரூபாய் வரையே ரேட் போடுவது, பணத்தைப் பட்டுவாடா செய்வதில் தாமதம் என்று, தென்னரசுவின் அட்ராசிட்டி மிக அதிகம்.
அடுத்தடுத்த தப்பால்
அம்பேல் ஆகும் ஆவின்பால்
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com