``கட்சிக்குக் கொடுக்க காசு இல்லை...பாத யாத்திரைக்கு பட்டுக் கம்பளம்!''

மாஜிக்களை எச்சரித்த எடப்பாடி
``கட்சிக்குக் கொடுக்க காசு இல்லை...பாத யாத்திரைக்கு பட்டுக் கம்பளம்!''
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com