``கழுவுனா மிதக்குது... தின்னா ஒட்டிக்குது!"

பிளாஸ்டிக் அரிசி பீதியில் தேனி பழங்குடிகள்
``கழுவுனா மிதக்குது... தின்னா ஒட்டிக்குது!"
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com