22. உளவுக்கு 1000 கண்கள்

அவசரமும் பதற்றமுமாக உள்ளே நுழைந்த காவல் தலைமை, குறிப்பு ஒன்றை எழுதி, முதல்வரின் தனிச்செயலரிடம் கொடுத்தார். அவர் அதை முதல்வரிடம் கொடுக்க, வாங்கிப் படித்த முதல்வரின் முகத்தில் கேள்விக்குறி தோன்றியது.
22. உளவுக்கு 1000 கண்கள்
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com