``அமைச்சர்கள் ஆகிவிட்டால் ஊழலும் அவ்வளவுதானா?!"

-பாயும் ஈ.டி... பதுங்கும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை
``அமைச்சர்கள் ஆகிவிட்டால் ஊழலும் அவ்வளவுதானா?!"
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com