``இனியும் அழகிரி நீடித்தால் அவ்வளவுதான்!’’

-ராகுலிடம் கொட்டித் தீர்த்த காங்கிரஸ் புள்ளிகள்
``இனியும் அழகிரி நீடித்தால் அவ்வளவுதான்!’’
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com