தோண்ட தோண்ட உடல்கள்: புலிகளைப் புதைத்து புத்த விஹார் -இலங்கையின் `புதைகுழி மர்மம்' விலகுமா?

2011ம் ஆண்டு வரை சுமார் 27 ஆண்டுகள் அந்தக் கிராமம் சிங்கள ராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டில்தான் இருந்தது.
தோண்ட தோண்ட உடல்கள்:
புலிகளைப் புதைத்து புத்த விஹார் -இலங்கையின் `புதைகுழி மர்மம்' விலகுமா?
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com