டிஷ்யூம் டிஷ்யூம்: பிரம்மசாரிக்கு பிரதமர் சீட் கிடையாது! லாலு சொன்னது சரியா? தவறா?

மனைவி இல்லாதவர்கள் பிரதமராகக் கூடாது என்ற லாலுவின் பேச்சை ஒரு வாதத்துக்காக ஏற்றுக்கொண்டால், நேரு பிரதமராக இருந்தபோது அவருக்கு மனைவி இல்லை.
டிஷ்யூம் டிஷ்யூம்: பிரம்மசாரிக்கு பிரதமர் சீட் கிடையாது!
லாலு சொன்னது சரியா? தவறா?
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com