பள்ளியில் சாதி கோயிலில் சாதி குடிநீரில் சாதி

எங்கே சமூக நீதி? நாசமான நாங்குநேரி
பள்ளியில் சாதி கோயிலில் சாதி
குடிநீரில் சாதி
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com