19. உளவுக்கு 1000 கண்கள்

“அமெரிக்க அதிபர் மாளிகையில் ஏதோ அவசரக்கூட்டம் கூடியிருக்கிறார்கள். முக்கியமான முடிவு எடுக்க இருப்பதாகவும் ரஷ்யா அதற்கு எதிர் வினையாற்ற இருப்பதாகவும் செய்திகள் வருகின்றன. உங்களுக்குத் தெரியாதா?” முதலீட்டு நிறுவன ஊழியர் சொல்ல, அதிர்ந்துபோனார், அமைச்சர்.
19. உளவுக்கு 1000 கண்கள்
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com