21. உளவுக்கு 1000 கண்கள்

இங்கிலாந்தில் படித்தவர். இந்தச் சிறிய நாட்டில் மற்ற வளைகுடா நாடுகளைப் போல் அதிகமாக எண்ணெய் வளம் இல்லை. எனவே இருக்கும் மற்ற வளங்களை வைத்துதான் முன்னேற முடியும் என்று தீர்மானித்தார்கள்.
21. உளவுக்கு 1000 கண்கள்
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com