பறிக்கப்பட்ட திருச்சபை பதவி... தாக்கப்பட்ட பிஷப் காட்பிரே! _ ஓடி ஒளியும் தி.மு.க. எம்.பி.?

பிஷப் தனது அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி திருநெல்வேலி தி.மு.க. எம்.பி. ஞானதிரவியத்தை திருச்சபையின் கல்வி நிலவரக்குழு மற்றும் புனித ஜான்ஸ் மேல்நிலைப்பள்ளி தாளாளராய் நியமனம் செய்தார்.
பறிக்கப்பட்ட திருச்சபை பதவி...
தாக்கப்பட்ட பிஷப் காட்பிரே! _ ஓடி ஒளியும் தி.மு.க. எம்.பி.?
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com