ஃபானி புயலை முன்னிட்டு 4 மாநிலங்களுக்கு முன் உதவித் தொகையை விடுவித்த மத்திய அரசு…

ஃபானி புயலை முன்னிட்டு 4 மாநிலங்களுக்கு முன் உதவித் தொகையை விடுவித்த மத்திய அரசு…
ஃபானி புயலை முன்னிட்டு 4 மாநிலங்களுக்கு முன் உதவித் தொகையை விடுவித்த மத்திய அரசு…

ஃபானி புயல் கரையை கடக்கும் முன்பே, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மத்திய அரசு உதவித் தொகையை விடுவித்துள்ளது.

ஃபானி புயல் கரையை கடக்கும் முன்பே, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மத்திய அரசு உதவித் தொகையை விடுவித்துள்ளது. 

logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com