இந்தியாவின் ஜவுளி ஏற்றுமதி நடப்பு நிதியாண்டில் 44 புள்ளி 4 பில்லியன் டாலராக உயர்வு...!

இந்தியாவின் ஜவுளி ஏற்றுமதி நடப்பு நிதியாண்டில் 44 புள்ளி 4 பில்லியன் டாலராக உயர்வு...!
இந்தியாவின் ஜவுளி ஏற்றுமதி நடப்பு நிதியாண்டில் 44 புள்ளி 4 பில்லியன் டாலராக உயர்வு...!

இந்தியாவின் ஜவுளி ஏற்றுமதி நடப்பு நிதியாண்டில் 44 புள்ளி 4 பில்லியன் டாலராக உயர்வு...!

இந்தியாவின் ஜவுளி ஏற்றுமதி நடப்பு நிதியாண்டில் 44 புள்ளி 4 பில்லியன் டாலராக உயர்ந்துள்ளது.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இது முறையே 41 சதவீதமாகவும் 26 சதவீதமாகவும் இருந்தது. கைவினைப் பொருட்கள் உள்ளிட்டவற்றின் ஏற்றுமதியும் இதில் அடங்கும்.

இதே போல ஆயத்த ஆடைகளின் ஏற்றுமதியும் 16 பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு சுமார் 31 சதவீத வளர்ச்சியில் உள்ளது.

Related Stories

No stories found.
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com