மகா சிவராத்திரி ஸ்பெஷல் ; ருத்திராட்ச மணிகள் எந்த தருணத்தில் அணிய வேண்டும்?

மகா சிவராத்திரி ஸ்பெஷல் ; ருத்திராட்ச மணிகள் எந்த தருணத்தில் அணிய வேண்டும்?

ருத்திராட்ச மணிகள் எந்த தருணத்தில் அணிய வேண்டும்?

ருத்ராட்ச மணிகள் சிவனுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையவை . 

1. சிவ பூஜைக் காரியங்கள் செய்யும்போதெல்லாம்..

2. சந்தியா வந்தனத்தின்போது

3. சிவ மந்திர ஜபத்தின்போது

4.  சிவ தியானத்தின்போது

5.  சிவாலய தரிசனத்தின் போது

Find Us Hereஇங்கே தேடவும்