கடன் தீர ஸ்லோகம்!

கடன் தீர ஸ்லோகம்!
கடன் தீர ஸ்லோகம்!

கடன் தீர ஸ்லோகம்!

ஓம் மங்களோ பூமி புத்ரஸ்ச ருணகர்த்தா தனப்ரத:
ஸ்திராசனோ மகாகாயா ஸ்ர்வ கர்ம விரோதக:
அங்காரக மகாபாக பகவன் பக்த வத்ஸல:
த்வம் நமாமி மமாசேஷம் ருணமா ஸீ வினாசய:
இதை தினமும் காலையில் 16 முறை சொல்ல வேண்டும்.

Related Stories

No stories found.
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com