விளக்கும் அதன் பலன்களும்!!

விளக்கும் அதன் பலன்களும்!!


மண் அகல் விளக்கு பீடைகள் விலகும்.

வெள்ளி விளக்கு திருமகள் அருள் உண்டாகும்.

பஞ்ச உலோக விளக்கு தேவதை வசியம் உண்டாகும்.

வெங்கல விளக்கு ஆரோக்கியம் உண்டாகும்.

இரும்பு விளக்கு சனி தோஷம் விலக்கும்.

Pollsகருத்துக் கணிப்பு

Overview

உங்கள் குழந்தைகளுக்கு மும்மொழி கொள்கை வேண்டுமா?

  • ஆம்
  • இல்லை
  • யோசிக்கலாம்
  • கருத்து கூற விரும்பவில்லை

Related Videosதொடர்புடைய வீடியோ See Allஅனைத்தும் பார்க்க

Find Us Hereஇங்கே தேடவும்