25 சென்ட்... மாதம் 10,000 ரூபாய்! அதலைக்காய் எனும் அற்புதம்!

ஒரு சென்ட் நிலத்தில் விளைவிக்க ஏறத்தாழ 100 கிழங்குகள் வீதம் ஒரு ஏக்கருக்கு 10,000 கிழங்குகள்வரை தேவைப்படும்.
25 சென்ட்... மாதம் 10,000 ரூபாய்!
அதலைக்காய் எனும் அற்புதம்!
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com