ரிப்போர்ட்டர்: நவம்பர்-14, 2018

>twÏÔπ[ ÷>B› mΩ©A ÂD√Ï 1 >tμ kV´ ÷>μ ` 25 (\u≈ \VWÈ∫Ôπ_) ` 20 (>tμÂV|, Amflºƒˆ) 1 e Ç ªð‡è¬÷ e†°‹ ÜTˆ! START CAMERA ACTION 14.11.2018

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcxNDg2