குமுதம் ஜோதிடம்: நவம்பர்-09, 2018

9( ÇĦ¿@' FœÑA ]_'¥¿@B °› 7¦ °Ô N9 ¸!— — !Wy¨9_ $P¢€ˆ¹ — ?X‰ ?9:¬~²}B C‚è™ Cƒè£ó«õô¡ Mò˜‚°‹ ÜFêò‹ ! ¸ËN¦ ¸Éҋ$ NÃ' ºÑ9D¤]' N9ÞP %¯@'

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcxNDg2