மிரட்டும் த்ரெட்ஸ், மிரளும் ட்வீட்டர்! மார்க் - மஸ்க் மோதல்...அதிரும் சமூக வலைத்தளம்

‘ட்விட்டரி’ல் உள்ள பல நன்மைகள் ‘த்ரெட்​ஸில்’ உண்டு.
மிரட்டும் த்ரெட்ஸ், மிரளும் ட்வீட்டர்!
மார்க் - மஸ்க் மோதல்...அதிரும் சமூக வலைத்தளம்
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com