சிறுகதை: குறையொன்றும் இல்லை...

ஆலய நுழைவாயிலின் முன்பு, வீதியில் போய் நின்றார். ஆலய ஒலி பெருக்கி ‘குறையொன்றும் இல்லை..’ என்று முழங்கிக் கொண்டிருந்தது.
சிறுகதை: குறையொன்றும் இல்லை...
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com