அபூர்வ சந்திப்பு: நாவலாசிரியர் நா.பார்த்தசாரதியும் - எம்.எல்.ஏ ராம.அரங்கண்ணலும் சந்திக்கிறார்கள்

’’இப்பொழுதும் ரீடர்ஸ் இருக்கிறார்கள்.... பையர்ஸ்தான் இல்லை!’’ - நாவலாசிரியர் நா.பா விமர்சனம்
அபூர்வ சந்திப்பு: நாவலாசிரியர் நா.பார்த்தசாரதியும் -  எம்.எல்.ஏ  ராம.அரங்கண்ணலும் சந்திக்கிறார்கள்
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com