மர்மத் தொடர் 38 : ராஜ ரகசியம்

ரோசி தந்த நம்பிக்கையும், அவளின் பட்டுக் கத்தரித்த மாதிரியான பேச்சும் மீனாட்சிக்கும் சற்று இதமாகத்தான் இருந்தது. முகத்தில் ஒரு தெளிவு தெரிய ஆரம்பித்தது.
மர்மத் தொடர் 38 : ராஜ ரகசியம்
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com