அறமனை காமின்

மனித இனம் உருவானபோதே சக உறவுகளைக் காயப்படுத்தும் செயலையும் சேர்த்தே கற்றுத் தேர்ந்துவிட்டதாகத் தெரிகிறது. உடலையும் உயிரையும் பாதுகாத்துக்கொள்ள ஆயுதங்களை உருவாக்கியவர்கள், உணர்வுகளை பழிவாங்க வார்த்தைகளால் மனதைக் காயப்படுத்தத் தொடங்கியிருந்தனர்.
அறமனை காமின்
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com