நிலவில் புதிய சரித்திரம் படைத்த இஸ்ரோ!

‘‘மாடு மேய்க்கும், பாம்புகளை வழிபடும் ஒரு சாதாரண அடிமை நாடு அணு ஆயுதம் உற்பத்தி செய்வது தவறு, இந்தியா இனி அவ்வளவு தான் !
நிலவில் புதிய சரித்திரம் படைத்த இஸ்ரோ!
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com