கடவுளின் குரல்: பாகனுக்கு அறிவுரை சொன்ன பரமாசார்யா!

யானை அடம்பிடிப்பதையும் பெருமளவு சாதம் கீழே கொட்டியிருப்பதையும் பார்த்தவருக்கு, கோபம் வந்தது
கடவுளின் குரல்: பாகனுக்கு அறிவுரை சொன்ன பரமாசார்யா!
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com