தலையங்கம்: கணிதம், இயற்பியல் பாடங்களை நிறுத்துவது தவறு!

கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கை குறைந்ததால் நிறுத்தப்படுகிற இயற்பியல், வேதியியல் துறைகள்தான் நம் இந்தியாவுக்கு நோபல் பரிசுகளையே பெற்றுத் தந்தன.
தலையங்கம்: கணிதம், இயற்பியல் பாடங்களை நிறுத்துவது தவறு!
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com