சதுரங்கவேட்டை: கார்ல்சனின் கண்களில் பயத்தைக் காட்டிய பிரக்ஞானந்தா!

குறைந்த வயதில் ‘கிராண்ட்மாஸ்டர்’ பட்டம் பெற்ற இரண்டாவது வீரராகவும் (அப்போதையநிலையில்) பிரக்ஞானந்தா கொண்டாடப்பட்டார்.
சதுரங்கவேட்டை: கார்ல்சனின் கண்களில் பயத்தைக் காட்டிய பிரக்ஞானந்தா!
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com