அத்தியாயம் - 6: AI எனும் ஏழாம் அறிவு !

57 நாட்கள் தொடர்ந்த தாக்குதலுக்கு பிறகு, லண்டன் சரணைடையும் என்ற எண்ணத்தில் தாக்குதலுக்கு சற்றே ஓய்வு தந்திருந்தார் ஹிட்லர்.
அத்தியாயம் - 6: AI எனும் ஏழாம் அறிவு !
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com