சாதி படங்களால் வெறுப்புதான் அதிகமாகும் !”

- தங்கர் பச்சன் தடாலடி
சாதி படங்களால் வெறுப்புதான் அதிகமாகும் !”
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com