டெல்லி பச்சையை நம்மூருக்குக் கொண்டுவர முடியாதா?

நாளுக்கு நாள் டெல்லி மேலும் விரிகிறது. இதற்கேற்ப நகரம் கடுமையான சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகளையும் எதிர்கொள்கிறது. முப்பதாண்டுகளுக்கு முன்னரே உலகின் மாசு மிகுந்த 40 நகரங்களில் நான்காவது நகரமாக டெல்லி பட்டியலிடப்பட்டது.
டெல்லி பச்சையை நம்மூருக்குக் கொண்டுவர முடியாதா?
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com