சிங்கப்பூர் அதிபராகிறாரா ஒரு தமிழர்?

இது ஜனாதிபதிக்கான ஏழாவது தேர்தல். இதில் வெற்றிபெறுபவர்செப்டம்பர் 14 அன்று சிங்கப்பூரின் 9வது ஜனாதிபதியாகப் பதவி ஏற்பார்.
சிங்கப்பூர் அதிபராகிறாரா ஒரு தமிழர்?
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com