சரட்டு வண்டியில் சிரட்டொளியில ஓரம் தெரிஞ்சது உன் முகம் உள்ளம் கிள்ளும் அந்த கள்ளச்சிரிப்பினில் மெல்லச்சிவந்தது என் முகம் அழகில் அசத்தும் அதிதி ராவ்..!


Find Us Hereஇங்கே தேடவும்