வடமாத்தூர்: கல்லில் வெளிப்படும் கணபதி!

கைதேர்ந்த சிற்பி செதுக்கிய சிலையைப் போன்றே உருவமற்ற குண்டு கருங்கல்லானது மெல்ல மெல்ல விநாயகர் உருவம் பெற்று வருவது அதிசயம்! இந்த மாணிக்க விநாயகர் அனைத்து தோஷங்களையும் போக்கும் பெரும் வரப்பிரசாதியாக விளங்குகின்றார்.
வடமாத்தூர்: கல்லில் வெளிப்படும் கணபதி!
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com