வடமாத்தூர்: கல்லில் வெளிப்படும் கணபதி!

ஜவ்வாது மலையில் தோன்றி, திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திற்குள் பாய்கிறது சேயாறு. பாலாற்றின் துணை ஆறாக விளங்கும் இந்தச் சேயாறு வளம் சேர்க்கும் பூமியில் வடமாத்தூரும் ஒன்றாகும். இந்த ஆறு தோன்றியது குறித்து ஒரு புராணக்கதை உண்டு.
வடமாத்தூர்: கல்லில் வெளிப்படும் கணபதி!
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com