திருச்சி : உச்சியில் அமர்ந்தவரை வணங்கி உச்சத்திற்குச் செல்வோம்!

ராக் ஃபோர்ட், மலைக்கோட்டை என்றெல்லாம் அழைக்கப்படும் ஒரு பெரிய பாறையின் மேல் இந்தக் கோவில் கட்டப்பட்டுள்ளது. பழமையான மற்றும் மிகவும் மதிக்கப்படும் இந்துக் கோவில்களில் ஒன்றாக, இது பக்தர்கள் மற்றும் வரலாற்று ஆர்வலர்களுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
திருச்சி : உச்சியில் அமர்ந்தவரை வணங்கி உச்சத்திற்குச் செல்வோம்!
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com