சிறப்புப் பேட்டி: யார் யார் எங்கு இருக்கவேண்டும் என்பதை இறைவன்தான் தீர்மானம் செய்கிறார்!

-சுவாமி கமலாத்மானந்தர், தலைவர், மதுரை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடம்
சிறப்புப் பேட்டி: யார் யார் எங்கு இருக்கவேண்டும் என்பதை இறைவன்தான் தீர்மானம் செய்கிறார்!
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com