தொடர் : மகாபாரதம் 10

இராமனின் பதினான்கு ஆண்டு வனவாச நடையும், கண்ணனின் அஸ்தினாபுரத் தூது நடையும், சிவபெருமானின் மதுரை மாநகரக் குதிரைப்பாகன் நடையும், இன்னும் இன்னும் பற்பல அவதாரத் திருநடைகளும் இதனை உறுதிசெய்யவே நடந்தன; நடக்கப்பெற்றன.
தொடர்  : மகாபாரதம் 10
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com