வளமான வாழ்வு...மங்கல வாழ்வு அருளும் மகாலட்சுமி!

கருட வாகனத்தில் அமர்ந்தவளும் கோலாசுரன் என்னும் அசுரனுக்குப் பயத்தைக் கொடுத்தவளும் சகல பாபங்களையும் போக்குபவளுமான மகாலக்ஷ்மி தேவியே உன்னை வணங்குகிறேன்.
வளமான வாழ்வு...மங்கல வாழ்வு அருளும் மகாலட்சுமி!
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com