வணக்கம்: வலி அல்ல வலிமை!

பக்தி: 25 ஆசி: 13 நிம்மதி! சந்தோஷம்! உற்சாகம்! இறைவனுக்கு வணக்கம். இதய பாரதத் தாய்க்கு வணக்கம். இன்பத் தமிழ்ச் சோலைக்கு வணக்கம். இனிய தமிழ் பக்தர்களுக்கு வணக்கம்.
வணக்கம்: வலி அல்ல வலிமை!
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com