மன்னார்குடி : தென்நாட்டு துவாரகை!

திருக்குடந்தைக்குத் தென்கிழக்கே அக்காலத்தில் செண்பகவனம் ஒன்று இருந்தது. அங்கே ஆயிரத்தெட்டு முனிவர்கள் தவமியற்றி வந்தனர். அவர்களுள் தலைசிறந்தவராக வாஹிமுனி என்னும் முனிவர் இருந்தார்.
மன்னார்குடி : தென்நாட்டு துவாரகை!
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com