கரந்தை: கஷ்டங்கள் களையும் கருணாசுவாமி!

சோழர்களுக்குப் பிறகு ஆட்சி செய்த நாயக்க மன்னர்களும், மராட்டிய மன்னர்களும்கூட இவ்வாலயத்தை திருப்பணி செய்துள்ளனர்.
கரந்தை: கஷ்டங்கள் களையும் கருணாசுவாமி!
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com